+359 883 553 655 info@el-engineering.com

ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПО-ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИРАНИ ОБЕКТИ


I. Проектирани електрически инсталации на жилищни, обществени и административни сгради:

• СПА хотел “Велинград” – хотел апартаментен тип за сезонно обитаване с ресторант, нощен бар и басейн, гр. Велинград
• SPS – Мултифункционална бизнес сграда с офиси, магазини и подземен паркинг, гр. Пловдив
• Многофункционална сграда с търговска част, офиси, жилища и подземен паркинг в кв.”Триъгълника”, гр. Пловдив.
• Ваканционен комплекс “Рич Деди Ризорт енд Спа” гр. Поморие
• Цялостна реконструкция и модернизация на осветителната, електро-захранващата и електрорезервиращи системи на Летище Пловдив
• Аудиториум на Медицински Университет, гр. Пловдив
• Жилищен комплекс „ХЪС” – гр. Пловдив
• Жилищен Комплекс „Елит“ – гр. Пловдив
• Жилищна сграда с обществено обслужващи дейности, комплекс „Оазис II“, гр. Пловдив
• Офис сграда (преустройство и промяна по време на строителство на търговски център), гр. Пловдив
• Ресторант „Ефир 100“, гр. Пловдив
• Сграда с жилища, офиси и подземен гараж “Тарамекс“ – гр. Пловдив


II. Проектирани електрически инсталации на промишлени и индустриални обекти:

• Производствена база за съхранение на зърнени култури и преработка на плодове и зеленчуци, с. Черничево
• Производствена база на „Агри България“ ЕООД, с. Радиново
• Предприятие за електро-компоненти за ниско и средно напрежение „АBB Automation“ с. Стряма
• Цех за механична преработка на метални и пластмасови изделия, гр. Пловдив
• Цех за производство и бутилирана на ацетилен, гр. Асеновград
• Котел за производство на пара при гориво слама – Винпром Пещера АД, с. Катуница
• Склад за съхранение на дестилати, открито хранилище, административна сграда и външно кабелно захранване – Винпром Пещера АД, с. Катуница
• Сгради за обществено обслужващи дейности – автосервизи и дърводелска работилница, град Пловдив
• Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия – Биовет АД, гр. Разград
• Инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса – Биовет АД, гр. Пещера


III. Проектирани улично осветление, канални мрежи и др.

• Рехабилитация и реконструкция на бул. „6-ти септември“, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, гр. Пловдив
• Рехабилитация и реконструкция на бул. „Княгиня Мария Луиза“, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, гр. Пловдив
• Изграждане на подземна и надземна инфраструктура на складове за промишлени стоки, административни сгради и обслужващи дейности, с. Дълго Поле


IV. Проектирани електропроводи, БКТП, подстанции и пречиствателни станции:

• Реконструкция на подстанция „Борисовград” 110/20kV за връзка с фотоволтаична електрическа централа, находяща се в землището на с. Караджалово, Община Първомай, Област Пловдив
• Подстанция 20/110 kV и Възлова станция 110 kV за производство на ел. енергия от възобновяеми източници – ВЕИ (фотоволтаични панели) в имот № 112 009, местност ”Сакарджа”, землище на с. Сбор, Община Пазарджик
• Реконструкция и разширение на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция отходни води на гр. Велинград
• Закабеляване (подземно) на въздушна ел.линия 20 kV „Стрелбище”, гр. София
• Tрафопостове 10/0,4 kV, кабелни линии средно и ниско напрежение за лъчетерапевтичен комплекс в „Клиника по лъчелечение“ на СБАЛО-ЕАД, гр. София
• Външно електрозахранване и БКТП на многофункционална сграда със закрит гараж, спортна и тренировъчна зала, СПА с басейн, гр. Пловдив
• Резервоар за дъждовна вода и пречиствателна станция, с. Дълго поле


V. Проектирани фотоволтаични електрически централи

• ФвЕЦ „Елшица“ – 2,5 МWp
• ФвЕЦ „Априлци“ – 80 MWp
• ФвЕЦ „Желязно“ – 3 MWp
• ФвЕЦ „Хаджийски ливади“ – 20 MWp
• ФвЕЦ „Брягово“ – 550 kWp
• ФвЕЦ „Тенево“ – 4 MWp
• ФвЕЦ „Крумово“ – 2 MWp
• ФвЕЦ „Нова Загора“ – 2,32 MWp
• ФвЕЦ „Ново село“ – 5 MWp
• ФвЕЦ „Ямбол“ – 2,5 MWp
• ФвЕЦ „Хаджийски ливади II“ – 10 MWp
• ФвЕЦ „Бошуля“ – 2,7 MWp
• ФвЕЦ „Чешнегирово“ – 700 kWp
• Над 30 свързани с мрежата покривни ФвЕЦ и автономни фотоволтаични инсталации.