+359 883 553 655 info@el-engineering.com
Автономни превозни средства – какво представляват и какви са тенденциите в развитието им?

Автономни превозни средства – какво представляват и какви са тенденциите в развитието им?

Увод Всеки ден чуваме в медиите как големите технологични компании се надпреварват в разработката на автономни превозни средства. Но какво представляват тези превозни средства? Какви предимства биха имали в сравнение със сегашните превозни средства? Какви са пречките...
Фотоволтаични модули – класификация и характеристики

Фотоволтаични модули – класификация и характеристики

Фотоволтаичният модул е система от слънчеви елементи, монтирани на общ панел и свързани последователно или паралелно, в зависимост от желаните стойности на тока и напрежението при зададена мощност. Използваните материали за производството на фотоволтаични клетки,...
Мълниезащита – принцип на действие на мълниеприемник с изпреварващо действие, аресторни защити

Мълниезащита – принцип на действие на мълниеприемник с изпреварващо действие, аресторни защити

Мълнията се образува вследствие на създаване и нарастване на статичен електрически потенциал между мълниеносния облак и земната повърхност. На практика между облака и земната повърхност се образува огромен въздушен кондензатор, чийто електрически заряд постоянно се...
Конструкции на фотоволтаични централи

Конструкции на фотоволтаични централи

Изборът на монтажна конструкция е един от най-важните аспекти при проектирането на една слънчева електроцентрала. Възможни са много и най-различни варианти, всеки от които си има своите предимства и недостатъци. Тъй като въпросът с конструкциите е от изключителна...
Фотоволтаични инвертори – характеристики и класификация

Фотоволтаични инвертори – характеристики и класификация

Фотоволтаичните клетки генерират постоянен ток и напрежение. За да може енергията, произведена от тях да се преобразува и транспортира на големи разстояния, е необходимо да се използва променлив ток. Преобразуването на постояннотоковата в променливотокова енергия се...